Offerte

Offerte voor de tuin

Nadat het definitieve ontwerp is goedgekeurd, zullen wij een offerte uitbrengen. De offerte dekt alle kosten die gemaakt zullen worden bij het realiseren van de nieuwe tuin. Op deze manier komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

We hechten veel waarde aan een duidelijke communicatie met onze opdrachtgevers en vinden dat alles bespreekbaar moet zijn, dus ook de offerte. Op deze manier wordt een offerte opgesteld waarover beide partijen tevreden zijn.

Geef een groene boost aan uw tuin
~Diderik Corts
(0316) 26 81 07 info@hendriksultiemeklasse.nl